توضیحات

در این اقامتگاه شما به مسافرت نمی روید، به مهمانی می روید. در یک کیلومتری کوه آتشگاه و منارجنبان، سه کیلومتری منطقه ناژوان و پانزده کیلومتری میدان نقش جهان است. این اقامتگاه یک واحد مسکونی(هم کف) مستقل می باشد که می توانید برای اقامت تا سقف ده نفر از آن استفاده کنید. همچنین نزدیکی به رودخانه زا

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

استفاده از وسایل اقامتگاه در بیرون از اقامتگاه ممنوع است. برگزاری جشن و عدم رعایت حریم همسایگان ممنوع است.