توضیحات

منزل ویلایی همکف دربست نزدیک باغ فین کاشان دسترسی سریع به نانوایی فروشگاه قصابی وکبابی ورستوران با اقامت در منزل ویلایی خاطرات خوشی از کاشانگردی بهمراه داشته باشید. کف خواب به اندازه 5 نفر در خانه هست.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

ورود حیوانات ممنوع برگزاری جشن ومراسم ممنوع ظرفیت نرمال6نفر مازاد ظرفیت هر نفر ده هزار تومان اتباع خارجی 20هزار تومان