توضیحات

سوئیت روستایی در گازرخان قزوین،دارای یک تخت یک نفر ،یک تخت دو نفر ،میباشد ،و میتوان ب سیستم گرمایشی ان بخاری گازی اشاره کرد، که شب های گرمی در زمستان برای شما به ارمغان می آورد،دیگرخدمات این سوئیت سروغذا و ،صبحانه محلی ،است .

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

طبق قوانین جمهوری اسلامی