توضیحات

نزدیک پل تاریخی مارنان کلیساس مانک کلیسای بیتلحم نزدیک به مراکز خرید پوشاک نزدیک رستوران بیگ مک و رستوران ترنج اشتراک رستوران هم در خانه است. نزدیک بیمارستان سعدی تخت دو نفره تاشو در سالن موجود است. در صورت نیاز اتو و سشوار میزبان در اختیارشون قرار می دهد. قیمت در عید نوروز برای 2 نفر 6000

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است برگزاری مهمانی ممنوع است آوردن افراد متفرقه ممنوع است استعمال دخانیات ممنوع است.