توضیحات

بالای 5نفر هر نفر اضافه 15هزار تومان گرفته می شود مترجم زبان های مختلف در اقامتگاه دارای دریاچه مصنوعی دارای زیپ لاین و 15% تخفیف می دهند برای استفاده از رستوران سنتی 25% تخفیف می دهند برای استخر 20% تخفیف دارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو (آسان)

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

تمیز تحویل داده شود