توضیحات

بومگردی روستای تفت درقشم بامتراژپانزده مترمیزبان مسافران سپنجادرسفربه شهرقشم می باشداین خانه سنتی به دلیل قرارگیری درمرکز ژئوپارک فرصت مناسبی را برای بازدید ازمکان های دیدنی رابرای توریست هافراهم میکند. فاصله مکانی های دیدنی باخانه سنتی:جنگل دریایی حرا دودقیقه،دره تندیس ها سه دقیقه،ساحل زیبای جنوبی

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان