توضیحات

این اقامتگاه کوهستانی نزدیک به آبشار قزلچد است. پناهگاه کوهستانی است که در تابستان ماشین تاجلوی اقامتگاه میرود امادر زمستان به دلیل بارندگی بردن ماشین سخت می باشد. ماشین درجای امن روستاپارک می شود وپیاده تا اقامتگاه کوهستانی 15 دقیقه راه دارد.سرویس بهداشتی 5تا مشترک وجود دارد. با توجه به تغییر فصل

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان