توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. ظرفیت ماشین 5 . در هر اتاق تلوزیون دارد. سرویس بهداشتی ایرانی و حمام مشترک می باشد. 2 واحد دیگر با سه تخت وجود دارد قیمت اتاق بدون حمام 138هزارتومان .

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

طبق قانون و مهمان پذیر