توضیحات

قیمتها با احتساب یک نفر میباشد ،یک نفر با صبحانه 100000 تومان ،با صبحانه و شام 150000 تومان ،فولبرد هر 24 ساعت (یک شبانه روز) با صبحانه ،ناهار،شام،راهنمای محلی،گشت محلی،پذیرایی ،میان وعده 240000 تومان ،و اقامتگاه اختصاصی نیست فمیلی هست اگر اختصاصی خواستند باید با صاحب اقامتگاه تماس گرفته شده و هماهن

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان