توضیحات

حیاط بزرگ و سرسبز

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان


قیمت ها از 27اسفندماه 1398لغایت 16فروردین 1399به صورت زیر می باشد . قیمت اول هفته تا ؟آخر هفته ب ازای هر 12نفر 1000000تومان می باشد .توجه شود که در زمان عید نوروز 1399این ملک زیر 5شب اجاره داده نمیشود . از 16فروردین 1399لغایت تیرماه 1399قیمت ها به صورت زیر می باشد . قیمت ها به ازای هر 6 نفر اول هفته 300هزارتومان ، آخر هفته 400هزارتومان ، تعطیلات تقویمی 600هزارتومان می باشد .