توضیحات

هر نفر اضافه 70 هزار تومان می باشد . 10 عدد کف خواب دارد . با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. مبل تخت خواب شو 2 نفره موجود است.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

کارت ملی الزامی است . حیوان ممنوع . جشن ومهمانی ممنوع . کشیدن قلیان ممنوع .