توضیحات

کلبه چوبی در ماسال با متراژ 25 متر دارای یک اتاق خواب می باشدو امکانات خواب این کلبه چوبی سنتی تا ظرفیت 3نفرمی باشد دارای چشم انداز جنگلی بسیار زیبا می باشدو این کبله چوبی در ارتفاع 200متری ییلاق اولسبنگامی باشد فاصله تا دریا 40 دقیقه است 45 دقیقه تا شهر خلخال فاصله داردو سوپر مارکت و نانوایی نزد

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

حیوان خانگی ممنوع