توضیحات

قیمت نفری با صبحانه است برای اتباع خارجی قیمت نفری 60هزارتومان با صبحانه است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.کف خواب دارد. حمام ندارد . گرمابه قدیمی دارد . به اندازه 8 نفر کف خواب دارد.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

شئونات اسلامی رعایت شود