توضیحات

اقامتگاه در کیلومتر 5 جاده اسالم به خلخال واقع میباشد دسترسی به رودخانه در 5 دقیقه پیاده روی امکان پذیره دسترسی به ساحل گیسوم در 20 دقیقه رانندگی و دسترسی به جنگل در 5 دقیقه رانندگی امکان پذیز میباشد

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان