توضیحات

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

از پذیرش حیوانات خانگی معذور هستیم / استعمال دخانیات اکیدا ممنوع / برگزاری جشن ممنوع است / ارائه مدارک شناسایی ومحرمیت الزامیست / استفاده غیرمسکونی مجاز نیست / ورود اثاثیه حجیم و سنگین به ملک ممنوع است / استفاده از وسایل اقامتگاه خارج از ملک ممنوع است / با توجه به شرایط ویژه در ایام خاص و نوروز رزروها قابل لغو و استرداد نمی باشد / این اقامتگاه فقط به خانواده ها اجاره داده میشود.