توضیحات

با صبحانه 1 سرویس بهداشتی ایرانی مشترک دارد همه خواب ها مستر دار است اشپزخانه مشترک با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. هزینه های اقامتگاه صرف امور خیریه علی ابن ابی طالب(بچه های بی سر پرست)

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.