توضیحات

جاده آسفالت و سنگفرش تادرب اقامتگاه.واقع دربافت روستا . مکانی دنج و آرام . جنب خیابان اصلی. معابراطراف روشنایی کامل.باامنیت بالا.چسبیده به جنگل وچشم اندازبینظیربسمت دشت وافق.آنتن دهی مناسب موبایل.مردم محلی فارسی زبان.امکان لیدرمحلی و استانی. مترجم زبان انگلیسی .

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

رعایت موازین اسلامی رعایت پوشش مناسب عرف محلی عدم ایجادآلودگی صوتی عدم ایجادمزاحمت برای همسایگان عدم آلوده سازی محیط زیست عدم شرب خمر عدم ورودحیوانات خانگی عدم ورود باکفش عدم درخواست خارج عرف اخذمدرک شناسایی معتبراز همه مسافرین الزامی است هرگونه خسارت به لوازم اقامتگاه بایدجبران شود