توضیحات

سرویس بهداشتی فرنگی سیار است این اقامتگاه حمام ندارد ولی از حمام خانه کناری میتوان استفاده کرد سرویس بهداشتی فرنگی سیار است وسرویس بهداشتی ایرانی مشترک است آشپزخانه این اقامتگاه مشترک است بمسافران میتوانند خودرو خود را جلو درب اقامتگاه پارک کنند امنیت دارد این اقامتگاه دارای کفخواب میباشد این

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان