توضیحات

این ویلا با تمام امکانات رفاهی حسار شده با هزار متر حیاط دربست حسار شده

مقررات لغو رزرو (سخت)

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

ساعت ورود مسافر ساعت خروج آن ساعت یازده خواهد بود و مهمترین حرف این است که حیوانات با خود مسافرت نیاوردن چون مجاز است