توضیحات

این اقامتگاه دارای 3حمام و 4 سرویس بهداشتی میباشد سیستم گرمایشی این اقامتگاه بخاری میباشد قیمت این اقامتگاه همراه با صبحانه میباشد سرویس بهداشتی و حمام این اقامتگاه مشترک میباشد این اقامتگاه سیستم سرمایشی ندارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. 35 کیلومتری کویر مصر

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان