توضیحات

ساعت در روزهای تعطیلات ورود ساعت 14 و خروج ساعت 12 است حداکثر تعداد نفرات 4نفر و حداقل 2 نفر خانه ی تاریخی اواخر دوره ی قاجار متعلق به پدربزرگشکه تصمیم به ساختن اقامتگاه بومگردی برای گردشگران تا 40 نفر ظرفیت برای تور ها دارای کارگاه سفالگری لیدر محلی دارند با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر

مقررات لغو رزرو (آسان)

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان