توضیحات

این اقامتگاه و اقامتگاه 7602 با هم هر شب عادی 200 هزار تومان اخر هفته 250 هزار تومان و در تعطیلات 400 هزار تومان و در عید نوروز 700 هزار تومان اجاره داده میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. پارکینگ در حیاط و محیط آزاد

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

این اقامتگاه دوبلکس بوده و بصورت دربست اجاره داده میشود