توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است قیمت با صبحانه،ناهار و شام 110هزارتومان است قیمت با 2تا صبحانه،1ناهار و 1شام 135هزارتومان است(برای 5شنبه و جمعه) فاصله تا کویر مصر 30 کیلومتر است نزدیک به بزرگترین دریاچه فصلی نمک دارای کف خواب

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان