توضیحات

دارای یک کاناپه که می توان به عنوان تخت خواب هم استفاده کرد 10 دقیقه تا حرم قیمت تا 24 تیر ماه نفری 142 هزار تومان . از 1 مرداد ماه تا 15 مرداد ماه نفری 106 هزار تومان است . قیمت با صبحانه نهار شام است . پارکینگ برای ماشین شاسی بلند مناسب نیست با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

بالای 3 سال کامل هزینه حساب می شود