توضیحات

نداشتن پله که مناسب معلولین و سالمندان می باشد .دارا بودن حیاط بسیار بزرگ مناسب برای درست کردن کباب ، نزدیک بودن به رستوران و سوپر مارکت و نانوایی و همچنین آبشار معروف سمیرم با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

رعایت قوانین خانه مسافر ، داشتن مدارک شناسایی معتبر ، عدم استفاده از قلیان داخل خانه ،