توضیحات

قدم زدن مقابل ویلا شامل دره باغ رودخانه تور نیم روز طالقان گردی پرداخت خودرو پاترول بدون راننده جهت گشت در ییلالق اسب کرسی سنتی شومینه هیزومی با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. هر نفر اضافه 75هزارتومان

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان