توضیحات

داخل بازار کاشان مسافت تا اقامت 10 دقیقه.کویر نوردی با شتر با لیدر همراه در مرنجاب آران(کاشان) مسافت تا اقامتگاه 20 دقیقه.کویر نوردی در مرنجاب آران (کاشان) مسافت تا اقامتگاه 20 دقیقه .شهر زیر زمینی نوش آباد کاشان مسافت تا اقامتگاه 20 دقیقه.شهر زیر زمینی در نوش آباد کاشان مسافت 20دقیقه.باغ پرنده ها د

مقررات لغو رزرو (سخت)

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان