توضیحات

قیمت برای یک نفر 125 هزار تومان است،قیمت برای دو نفر 220 هزار تومان است،قیمت برای سه نفر 285 هزار تومان است،قیمت برای 4 نفر 320 هزار تومان است به ازای هر نفر اضافه 30 هزار تومان دریافت میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. قیمت همراه با صبحانه است

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان