توضیحات

خانه دارای پکیج است. اگر تعداد نفرات بیشتر از 6 نفر شود نفری 30000 هزار تومان دریافت میشود. فاصله 10 دقیقه ای تا نقش جهان سی و سه پل شهر بازی رویاها و رستوران است. خانه اشتراک رستوران دارد.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


استعمال دخانیات ممنوع است. کارت شناسایی الزامی است.