توضیحات

آپارتمان مبله لوکس شهرک صدف کیش بامتراژصدمتردارای دواتاق خواب می باشداین منزل مبله علاوه بردوتخت تک نفره ویک تخت دونفره دارای امکانات خواب اضافه تاظرفیت دونفرمی باشدموقعیت مکانی این منزل مبله به گونه ای است که فاصله آن تادریا پنج دقیقه (پیاده)وتامرکزخریدسه دقیقه(پیاده)می باشدوپارگینگ اختصاصی تاظرفیت

مقررات لغو رزرو (آسان)

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است از سرخ کردن ماهی خودداری کنید استعمال دخانیات ممنوع است