توضیحات

این قلعه دارای 400 سال قدمت است. و خود روستا 1400 سال قدمت دارد. که در دوره ساسانیان ساخته شده است و در زمان اسماعیلیان بازسازی شده است. این روستا تا انارک حدود 4 کیلومتر فاصله هست. این اقامتگاه سرویس رفت و برگشت به کویر جن را دارد که هزینه آن 100000 تومان است. برای تورهای کویر گردی آفروید و..

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


قیمت همراه با صبحانه ،ناهار و شام می باشد.