توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیراست.حیاط هزار متری سرسبز دربست دیوارکشی شده.دارای دسترسی آسان به داخل شهر کمتراز پنج دقیقه.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

خانواده باشند آوردن حیوان خانگی ممنوع است. استعمال سیگار و قلیان داخل خانه ممنوع میباشد(از تراس و حیاط برای استعمال سیگاروقلیان استفاده شود)