توضیحات

سوئیت جاده دیر بوشهربا متراژ بیست دومترمیزبان شمادرسفربه شهر زیبای دیرمی باشد از جمله امکانات و خدمات این اقامتگاه که برای رفاه و آسایش مسافران مهیا شده،توالت و حمام مشترک واقع در حیاط اقامتگاه استفاده کنند. سرویس خواب اتاق ها به صورت کف خواب بوده و همچنین آشپزخانه ای برای پخت و پز مسافران در این خا

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان