توضیحات

بومگردی کیکوم در کرمانشاه اقامتگاه اجاق سنتی دارد. مهمانان عزیزکه علاقه به اسب سواری دارند میتوااند دراقامتگاه از این تجربه زیبا بهرمندشوند ویک زندگی سنتی را تجربه کنند. تنها اقامتگاه بومگردی شهرستان کرمانشاه است که در سه محور اصلی قرار دارد 1-محور کنگاو-بیستون -طاق بستان 2-راهشاهی -دالاهوئ و

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان