توضیحات

بومگردی کیکوم در کرمانشاه اقامتگاه اجاق سنتی دارد. مهمانان عزیزکه علاقه به اسب سواری دارند میتواند دراقامتگاه از این تجربه زیبا بهرمند شوند و یک زندگی سنتی را تجربه کنند. تنها اقامتگاه بومگردی شهرستان کرمانشاه است که در سه محور اصلی قرار دارد 1-محور کنگاو-بیستون -طاق بستان 2-راهشاهی -دالاهوئ و

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان