توضیحات

آشپزخانه مشترک فروشگاه سوغات و هدایا wifi کافی شاپ چای آتیشی موزیک در بین روز آماده سازی موزیک زنده با رزرو قبلی درخت 240 ساله آب قنات از داخل حیات رد می شود. ای اقامتگاه از اواخر دوره زندیه شروع می شود. طایفه مرتضوی اینجا ساکن بودند. بهترین آب و هوا از رشته کوه کرکس را دارد. گنبد باز 1

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان