توضیحات

26 کیلومتری اسفراین ، 40 دقیقه تا بجنورد 55هزارتومان برای 4 نفر ظرفیت است برای 1نفر،نفری 50هزارتومان برای 2نفر،نفری 45هزارتومان برای 3نفر،نفری 40هزارتومان برای مسافران خارجی نفری 70 هزارتومان(به صورت vip) به ازای هر نفر اضافه 30هزارتومان گرفته می شود(همراه با صبحانه محلی) با توجه به تغییر فصل

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


قیمت همراه صبحانه .