توضیحات

برای 15 نفر 500 هزار تومان میشود براساس افزایش تعداد قیمت توافقی و به ازای هر نفر اضافه در روز های عادی 30 هزار تومان گرفته می شود در روز های تعطیل و عید نوروز به ازای هر نفر اضافه 30هزارتومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. از پذیرش مسافر از مناطق (قرمز) کرونایی معذوریم .

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

از آب برای شستن ماشین استفاده نشود نظافت رعایت شود آوردن حیوان خانگی ممنوع است