توضیحات

اقامتگاه دارای رستوران و مزرعه پرورش ماهی می باشد..در شعاع45 کیلومتری جنگلهای میراباد.بهشت پرندگان. سنگ های افسانه ای خرنج.منطقه گلاز. کوه های دالامپر با توده های برفش.کوهای رندوله وبابوله و کیله شین .باغات گیلاس ناب ایران.سیب درختی معروف اشنویه قرار دارد. با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان