توضیحات

این اقامتگاه در شعاع 45 کیلومتری جنگلهای میراباد.بهشت پرندگان.سنگهای افسانه ای خرنج.منطقه گلاز.کوهای دالامپربا توده های برفش.کوهای رندوله و بابوله وکیله شین. باغات گیلاس ناب ایران.سیب درختی معروف اشنویه....ودر خود مجتمع مزرعه ی پرورش ماهی و رستوران موجود می باشد . با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغی

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان