توضیحات

پذیرش فقط برای اتباع خارجی است صبحانه رایگان است . با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. اشپزخانه مشترک راهنمایی تور و بلد محلی (براساسس درخواست مهمان ) بازدید از روستای تاریخی در بید. صندوق امانات .قیمت اتاق دبل ترنج 40 یوروتوبین تا 45 یوروتوین اتاق گندم 50 یورو

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


ورود حیوان خانگی ممنوع است استعمال دخانیات ممنوع است