توضیحات

بومگردی سنتی در گلین در فاصله 50 کیلومتری شهر سنندج واقع شده است اقامتگاە در دو طبقە که هر طبقە 3تا اتاق که به صورت مجزا ازهر طبقە دیگری ست و هر طبقە دارای سرویس بهداشتی حمام و آشپزخانە است به صورت مشترک است ظرفیت هر اتاق 4نفره می باشدوچشم اندازهای زیبایی این روستا.چشمه ها، درختان و حوض های این ر

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


قیمت همراه با صبحانه می باشد/ اجاره به خانواده / اجاره به زوجین/ ورود حیوان خانگی ممنوع / استعمال دخانیات ممنوع / مدرک محرمیت الزامی است / رعایت نظافت الزامی است / برگزاری جشن مهمانی ممنوع / کارت شناسایی الزامی است.