توضیحات

بومگردی سنتی در زرآباد قزوین - درروستایی زرابادقزوین واقع شد. این بومگردی خدماتی چون صبحانه محلی، برای مسافر عزیزسپنجا فراهم میکند . و نزدیک ترین مکان های دیدنی به این مجموع 39 کیلومتر تا قلعه الموت/4کیلومتر تا دریاچه اوان/17کیلومتر تا میمون دژ/41کیلومتر تا قلعه لمبسر/28 کیلومتر تا صخره های اند

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان