توضیحات

اقامتگاه سنتی کاهگلی دارای دو طبقه می باشد که طبقه بالا شامل دو اتاق می باشدو سه اتاق در طبقه پائین می باشد ،در این اقامتگاه غذاهای سنتی توسط میزبان ارائه می شود که هزینه غذا برعهده مهمان می باشد.اقامتگاه پارکینگ ندارد. و جلوی در محوطه جای پارک دارد، این اقامتگاه تا سایت جهانی بیستون 40 دقیقه فاصله

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات ممنوع است آوردن حیوان خانگی ممنوع است