توضیحات

اقامتگاه بومگردی در کرمانشاه تا سایت جهانی بیستون 40 دقیقه فاصله دارد.و تاخود استان کرمانشاه تقریبا یک ساعت فاصله دارد و حیاط اقامتگاه برای پارکینگ مناسب است.مهمانان عزیزی که این بومگردی را رزرو می کنند می توانند زندگی روستایی را تجربه کنند و در کنار میزبان این اقامتگاه می توانند گردشگری مزرعه را تج

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات ممنوع است آوردن حیوان خانگی ممنوع است