توضیحات

اقامتگاه در حومه شهر روانسر می باشد. مناسب برای تور,هزینه همراه باصبحانه است ,غذای محلی دارند موسیقی زنده دارند ناهار و شام با هم از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان است حیوانات اهلی دارند.شهرگردشگری برای روانسر که 6چشمه دارد.تپه باستانی دوره ساسانی نقش برجسته مادهاست. محوط بومگردی 4000 متر است دا

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

مدراک الزامی است.اجاره فقط به خانواده.