توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است قیمت همراه با 3 وعده غذایی 138 هزارتومان است فضا رمپ برای ویلچری ها موجود است کل فضا کاه گلی با شن های رنگی تزئین شده 500 متر با حیاط و زیر بنا ذاخل آن باغ است سیاه چادر مطبخ قدیمی دارای کف خواب. قیمت این اقامتگاه با توجه به تغییر فصل متغییر است. جهت اطلاعات بیشتر

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان