توضیحات

قیمت ها برای 2 نفر همراه با صبحانه 176 هزارتومان _ برای 2 نفر به بالا نفری 76 هزارتومان و قیمت های فول برد ( صبحانه . نهار و شام ) نفری 188 هزارتومان می باشد کف خواب به تعداد موجود می باشد غذا به صورت سنتی سرو می شود ارگانیک

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات ممنوع است