توضیحات

سوئیت مبله در معلم کلایه قزوین دارای چهار تخت تک نفر تجهیزات آشپزخونه ،وملزومات بهداشتی می باشد، ویژگی منحصر به فرداین سوئیت فاصله اندک تا آثار های تاریخی قعله الموت ،ودریاچه اوان،.وصخره لمبسر است. اقامتگاه به صورت پانسیون هم اجاره داده می شود.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

اجاره فقط به خانواده . مدرک محرمیت الزامی است .