توضیحات

بومگردی سنتی مناسب برای تمامی عموم مردم می باشد . این اتاق مناسب برای حداکثر پنج نفر می باشد. تمامی اتاق های این بومگردی دارای کف خواب می باشد. برای مسافران خارجی 30 یورو کلیه غذاهایی که درست می شود به صورت سنتی بر روی آتش با ظروف های مسی و دیگ های مسی با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان